Stormaskiner
Study plans 2016-2017 - IMT3861 - 10 ECTS

On the basis of

IMT2282 Operativsystemer
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Expected learning outcomes

Knowledge

 • Explain the concepts of the mainframe architecture, basic functionality of z/OS, mainframe's area of use in industry
 • Explain how file processing and program execution conceptually differs between mainframes and PC architecture

Skills

 • Master the JCL language
 • Write and execute batch jobs on z/OS
 • Perform basic application development on z/OS
 • Implement basic databases on DB/2
 • Implement web applications on WebSphere on z/OS

General competence

 • Justify how high availability systems like mainframes perform important IT services in society

Topic(s)

 • Mainframe architecture
 • High availability
 • z/OS and z/OS tools
 • Data set and files
 • JCL (Job Control Language)
 • Batch programming
 • Application development on z/OS
 • Transaction management and database systems on z/OS (DB2)
 • Application servers on z/OS
 • System programming, security and networks on z/OS

Teaching Methods

Lectures
Laboratory work
Mandatory assignments
Exercises

Form(s) of Assessment

Written exam, 3 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Vurderes av intern sensor.

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon i påfølgende semester

Examination support

Ingen

Coursework Requirements

En obligatorisk oppgave som er en skriftlig innlevering som består av en samling av praktiske laboratoriearbeider og teoretiske øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Teaching Materials

IBM Redbooks. Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics. Vervante, 2011.

Tilleggsartikler vil bli utdelt.

Additional information

Studentene må ha med egen laptop på alle forelesninger og øvinger.