Superstructure Innovation Project II
Study plans 2016-2017 - IMT3811 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I

On the basis of

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er praktiske utviklingsprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra den øvrige emneporteføljen i studiet.

Expected learning outcomes

Kandidatenen skal ha opparbeidet kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse.

Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å gjennomføre praktisk markedsanalyse og utvikle en forretningsplan.

Kandidaten skal utvikle ferdigheter som prosjektledere gjennom praktisk arbeid innenfor så vel forretnings- og produktutvikling som prosjektgjennomføring.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne kunne utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Topic(s)

 •   Prosjektledelse
 •   Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
  • Verdianalyse
 •   Innovasjon og nyskaping
 •   Praktisk markedsanalyse
 •   Utvikling av forretningsplan
 •   Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

De "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Teaching Methods

Lectures

Teaching Methods (additional text)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en forretningsplan, med markedsanalyse som vedlegg,  laget i grupper på 2-4 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).

Begge deler må være bestått.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor 
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.

Re-sit examination

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Teaching Materials

Oppgis senere.