Energy Markets
2014-2015 - ENE2041 - 10 ECTS

On the basis of

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • ENE1011 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
 • ENE1041 Investering og finansiering

Expected learning outcomes

Emnet skal gi studentene en innføring i hvordan ulike energimarkeder fungerer og hvordan energipolitikk påvirker utvikling av produksjonsteknologier og distribusjon av ulike energiformer i Norge og ellers i Europa. Emnet vil gi en innføring i hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap:

Studentene skal etter fullført emne:

 • ha kjennskap til energimarkedene i Norge og Europa
 • ha kjennskap til energipolitikken i Norge og Europa
 • forstå hvordan energimarkedene og energipolitikken påvirker pris, produksjon og distribusjon av ulike energiformer 

Topic(s)

 • Tilbud og etterspørsel i energimarkedet
 • Prisdannelse (m/reguleringsavtalene)
 • Omsetningssystemer
 • Politiske virkemidler og usikkerhet
 • Nasjonal og internasjonal energipolitikk
 • Grønne sertifikater

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Ekstern og intern sensor

Examination support

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administative studiene ved Høgskolen i Lillejammer

Coursework Requirements

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart

Additional information

Emnet undervises fra HiL og ved uklarheter mellom denne emnebeskrivelsen og emnebeskrivelsen ved HiL, gjelder emnebeskrivelsen ved HiL.