Other Renewable Energy Forms
2013-2014 - ENE2011 - 10 ECTS

On the basis of

 

Expected learning outcomes

 • Knowledge:

The student should have knowledge in the following:

 • Hydrogen /Fuelcell
 • Solar power
 • Wave power/Tidal power
 • Solar thermal
 • Osmosis power
 • Geothermal

General qualification:

 • Students will have general skills in other forms of energy such as coal, oil, gas and nuclear power
 • The student has acquired the knowledge and skills of creative collaboration in the development of an innovative, innovative idea in response to a specific problem.

 

Topic(s)

 • Hydrogen /Fuelcell
 • Solar power
 • Wave power/Tidal power
 • Solar thermal
 • Osmosis power
 • Geothermal

Orientation on other energy forms:

 • Coal
 • Oil
 • Natural gas
 • Nuclear power

Teaching Methods

Lectures
Exercises
Project work

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)

En prosjektoppgave (teller 30%)

Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av intern sensor

Coursework Requirements

Studenten skal ha deltatt i 24-timers idékonkurranse (Idélab-24), både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.
 For enkelte studier vil det bli utviklet alternative opplegg. Nærmere beskjed gis av studieprogramansvarlige.

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart