Control Systems with PLS and Robot Programming
2013-2014 - ELE3381 - 10 ECTS

On the basis of

REA2081 Matematikk 2 for elektro

ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller ELE2141 Mikrokontrollere

Expected learning outcomes

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modelering av fysiske systemer og dimensjonering av reguleringssystemer, og de skal kunne programmere både en PLS og en industrirobot.

Kunnskap:

 • Kjenne til teori for matematisk modellering av fysiske systemer.
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet.
 • Kjenne til bruk av PLS, automatiseringsceller og industriroboter.

Ferdighet:

 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene.
 • Kunne beregne reguleringssløyfer med tilbake- og foroverkobling.
 • Kunne utføre simuleringer i MatLab og LabView.
 • Kunne programmere PLS og industriroboter.
 • Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer.

Generell kompetanse:

 • Jobbe sammen med andre studenter i gruppe.
 • Kunne anvende dataverktøy.

Topic(s)

 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser
 • Seriekompensasjon
 • MatLab og LabView
 • PLS
 • Industrirobot

Teaching Methods

Lectures
Laboratory work
Exercises

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 75%)

Øvinger/laboratoriearbeid (teller 25%)

Begge deler må være bestått. Øvinger/labarbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hver 4. gang kurset kjøres, neste gang vår 2015.

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon.

Examination support

Godkjent kalkulator.

Coursework Requirements

Det gis 7 øvinger relatert til temaet Reguleringsteknikk hvorav minst 5 må være godkjent. I tillegg blir det en obligatorisk laboppgave.

Det gis 5 øvinger/lab relatert til PLS og industrirobot hvorav minst 4 må være godkjent.

Teaching Materials

Kompendium.

Replacement course for

ELE3331 Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk, ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering