Mobile learning
2012-2013 - K1166 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

K1159 E-pedagogikk:Metodikk for nettbasert læring

On the basis of

 • K1162 Videoproduksjon for nettbasert læring og/eller
 • K1163 Animasjonsteknikk

Expected learning outcomes

Etter fullført emne skal studenten

 • Kunne forklare særtrekk ved ”mobile learning” og grunnprinsipper for læring via slike enheter.
 • Kunne forklare hvordan en planlegger og organiserer læringsaktiviteter hvor mobile enheter er aktivt i bruk
 • Utvikle egne læringssekvenser hvor mobile enheter er aktivt i bruk, og publisere disse

Topic(s)

 • Særtrekk ved “mobile learning”, og grunnprinsipper for læring via slike enheter
 • Kombinasjon mobile enheter og læringsplattformer, bl. annet podcasting
 • Læring via mobile enheter som mobiltelefon (med kamera, GPS, musikk/lydavspiller og internettilgang), tablet-pc/iPad og andre mobile enheter med skjerm. F.eks:
  • Produksjon på pc til ulike mobile enheter
  • Produksjon direkte på mobiltelefon (for eksempel geotagging av bilder, telefon som mikroskop, lyd-/ filmopptaker, avspiller.)

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Studenten skal gjennomføre tre produksjoner innenfor forskjellige plattformer som behandles og skal i en avsluttende innleveringsoppgave produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet.
Emnet gjennomføres i sin helhet via nett. Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Studenten skal produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet, to til fem minutters varighet. Med innleveringen skal det følge en produksjonsrapport.
Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca. 1 side på læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Intern sensor

Coursework Requirements

Deltakelse på veiledning via nett innfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 3 produksjonsoppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning:
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Minimum deltakelse på 2 nettveiledninger
Alle elementer må være godkjent.

Teaching Materials

Se egen pensumliste for hele studiet

Additional information

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Studenten må ha tilgang til minst to ulike mobile enheter; mobiltelefon med mulighet for avspilling av film kan være én av disse.