Other Renewable Energy Forms
2012-2013 - ENE2011 - 10 ECTS

On the basis of

ENE1031 Elektriske energisystemer og fjernvarme

Expected learning outcomes

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om teknologiene:

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Termisk
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha generell kompetanse innen andre energiformer som kull, olje, gass og atomkraft
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Topic(s)

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Termisk
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Orientering om andre energiformer:

 • Kull
 • Olje
 • Gass
 • Atomkraft

Teaching Methods

Lectures
Exercises

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av intern sensor

Coursework Requirements

Studenten skal ha deltatt i 24-timers idékonkurranse (Idélab-24), både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.
 For enkelte studier vil det bli utviklet alternative opplegg. Nærmere beskjed gis av studieprogramansvarlige.

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart