Tools for Digital Content development
2010-2011 - K1161 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Expected learning outcomes

Studenten skal kunne gjøre rede for hva aktuell forskning viser om kjennetegn ved gode nettbaserte opplegg og virkemidler som brukes.
Studenten skal kunne anvende et utvalg aktuelle digitale produksjonsverktøy.

Topic(s)

 • Innføring i digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning
  • Hva forskning viser
  • Beste praksis – evaluering av anerkjente nettbaserte kursopplegg
 • Prosjektstyring av digital innholdsproduksjon
 • Aktuelle verktøy for innholdsproduksjon
  • Skjermfangst
  • Bildebehandling og video
  • Produksjonsverktøy for nettbaserte kurs
 • Konseptutvikling og produksjon av eget prosjekt
  • Utvikling av deler eller hele moduler i eget prosjekt
  • Dokumentere prosessen
  • Avsluttende refleksjonsnotat

Studenten skal utvikle sitt eget nettbaserte kurs fra idé til ferdig resultat.

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Emnet gjennomføres i sin helhet via nett. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess via webkonferanser.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Dokumentasjon av eget opplegg for nettbasert kurs. Som en del av kurset skal minst tre av verktøyene for innholdsproduksjon være anvendt. Dokumentasjonen skal bestå av:
• Kursbeskrivelse
• Tilgang til det ferdige kurset på nett
• Refleksjonsnotat på egen læringsprosess, minimum 1 side
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Intern sensor

Coursework Requirements

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 7 oppgaver i løpet av gjennomføringen, og av disse skal studenten gjennomføre minst 4 - hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning via webkonferanse:
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.

Teaching Materials

Se egen pensumliste for hele studiet

Additional information

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger, Software: Studenten må selv skalffe nødvendig programvare for innholdsproduksjon.