Postgraduate education in interdisciplinary counseling 60 ECTS - VVEILEDN

Short description

See Norwegian version.

Duration

See Norwegian version.

Expected learning outcomes

Studiet har som målsetting at studentene skal få forståelse for og innsikt i veiledning, samt utvikle ferdigheter i kommunikasjon og samhandling på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Dette skal gjøre studentene i stand til hjelpe personer til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som grunnlag for å bedre deres handlings- og samhandlingskompetanse.
Studentene skal etter endt utdanning:

Kunnskap

  • ha utviklet et personlig forhold til valg og begrunnelse for ulike metoder i veiledning

Ferdigheter

  • ha tilegnet seg kvalifikasjoner til å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplegg i veiledning
  • ha utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling

Generell kompetanse

  • ha oppøvet evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og praksiserfaring 
  • ha utviklet forståelse for og innsikt i verdier og etisk grunnlag for veiledning 
  • kunne se sin faglig virksomhet som veileder i en samfunnsmessig sammenheng
  • ha kunnskap om ulike retninger og tilnærminger i veiledning som grunnlag for kritisk refleksjon i møte med fagstoff

Target Group

See Norwegian version.

Admission Criteria

3-årig bachelorutdanning fra høgskole eller universitet (eller tilsvarende), og minst 2 års relevant yrkespraksis.

Course Structure

See Norwegian version.

Technical Prerequisites

See Norwegian version.

Table of subjects