Bioeconomy and Sustainability
Study plans 2016-2017 - SMF3052 - 10 ECTS

On the basis of

Nytt 5 stp introduksjonsemne til bærekraft i 5. semester Økonomi og ledelse

Expected learning outcomes

- Ha kunnskaper og innsikt i temaene bærekraft og bioøkonomi, og bioøkonomiens muligheter, spesielt regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.
- Studentene skal på bakgrunn av dette opparbeide seg ferdigheter rundt hvordan selskaper kan bruke bærekraft som forretingsstrategi for å oppnå konkurransefordeler.
- Studentene skal også gjennom kurset få en generell kompetanse i hvordan man kan stimulere til fremvoksende markeder innen bioøkonomi, og kunne peke på svakheter med tradisjonell ressursutnyttelse i samfunnet.

Topic(s)

- Hvorfor bioøkonomi nå
- Bioøkonomiens kjennetegn, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Verdikjeder i bioøkonomien
- Bioøkonomiens muligheter og begrensninger
- Oljealderens sluttfase
- Kreativ ødeleggelse
- Finansøkonomi, realøkonomi og bærekraft
- Statens rolle i entreprenørskap
- Økonomiske systemer og bærekraft
- Bærekraft som forretningside
- Framvoksende markeder

- Casestudier av bedrifter

Teaching Methods

Lectures

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor

Re-sit examination

Re-sit August 2017

Examination support

Ingen

Coursework Requirements

To godkjente cases. 4 obligatoriske forelesninger/ekskursjoner som angis av emneansvarlig.

Teaching Materials

Oppgis ved emnestart