Supply chains for Bioenergy - Resources and Features
Study plans 2016-2017 - ENE2021 - 10 ECTS

On the basis of

ENE1021 Bioenergi grunnkurs

Expected learning outcomes

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en dypere forståelse av råstoffene innen bioenergi, foredling og energiomformingsegenskapene til disse.

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Topic(s)

 • Forsyningskjeder basert på råstoff av trevirke
 • Energiråstofftilgang
 • Råstoffutnyttelse
 • Driftsteknikk
 • Transport
 • Logistikk og miljøaspekter til ulike typer av bioenergianlegg
 • Oversiktlig orientering om energiomforming av biobrensler og oppgradering av biobrensler til foredlet brensel

Teaching Methods

Other

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Muntlig eksamen (teller 60%)
 • Semesteroppgave/Prosjektoppgave (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av to eksterne sensorer

Re-sit examination

Ved stryk på semesteroppgave/prosjektoppgave gis ny oppgave.
Ved stryk på muntlig må ny eksamen avholdes.

Coursework Requirements

Innlevering av semesteroppgaver og presentasjon av disse.

Én ekskursjon/studiereise.

Teaching Materials

Bioenergi-till vad och hur mycket  (Engelsk eller Svensk versjon), Utgitt av Formas i Sverige.

Skogen – en växande energikälla.  Utgitt av SkogForsk, Uppsala, Sverige (Link)

Det henvises også til fordypningslitteratur utlagt i Fronter.

Additional information

Emnet undervises fra HiHm og ved uklarheter mellom denne emnebeskrivelse og emnebeskrivelsen til 6SU226 ved HiHm, gjelder 6SU226.