Environment and Society
Study plans 2016-2017 - ENE1061 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

Kunnskap:

  • Studenten skal ha bred kunnskap om energiproduksjonens påvirkning på natur, miljø og samfunnet og bli kjent med status vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid. Viss anknytning skjer til samfunnets policy innom energiområdet.

Ferdigheter:

  • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Topic(s)

  • Miljøpåvirkning fra dagens og fremtidens energisystem
  • Samspill mellom energisystem og samfunnets interesser
  • Miljø- og økonomiaspekter av energisystem eksempelvis livsløpsanalyser, LCA
  • Samfunnets politikk for å oppnå miljømål

Teaching Methods

Excurcions
Lectures

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger gis live og på nett

Gjesteforelesninger

Studiebesøk

Deler av undervisningen kan bli periodisert

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
  • En prosjektoppgave (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av to interne sensorer.

Re-sit examination

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.
Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave (etter nærmere avtale med emneansvarlig).

Coursework Requirements

Obligatoriske studiebesøk

Obligatoriske gjesteforelesninger

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart

Additional information

Emnet undervises fra HiHm og ved uklarheter mellom emnebeskrivelse ved HiHm og denne, gjelder emenbeskrivelse ved HiHm.