Superstructure Innovation Project III
Study plans 2016-2017 - IMT3821 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

fra 2014: IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I og IMT3811 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter II

On the basis of

SMF 2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
SMF 1202 Prosjektstyring
SMF 1042 Økonomistyring 

Expected learning outcomes

Kandidaten skal ha inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen med et spesielt fokus på dokumentasjon, prosesstyring og sluttleveranse.

Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektledere gjennom praktisk arbeid innenfor så vel forretnings- og produktutvikling som prosjektgjennomføring.

Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Topic(s)

  •     Prosjektledelse
  •     Innovasjon og nyskaping
  •     Lettvekts utviklingsmodeller
  •     Prinsipper for estimering
  •     Produkt- og tjenesteutvikling
  •     Praktisk markedsanalyse
  •     Utvikling av forretningsplan
  •     Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

De "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Teaching Methods

Lectures
Project work
Tutoring

Teaching Methods (additional text)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en produksjon med tilhørende dokumentasjon, produsert i grupper på 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).

Begge deler må være bestått.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor 
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.

Re-sit examination

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Teaching Materials

Oppgis senere.