Superstructure Innovation Project I
Study plans 2016-2017 - IMT2591 - 5 ECTS

On the basis of

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er praktiske utviklingsprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra den øvrige emneporteføljen i studiet.

Expected learning outcomes

Kandidaten vil etter gjennomført emne ha utviklet kunnskaper om innovasjonsprosesser og forretningsmodeller.

Kandidaten skal omsette teori om prosjektledelse til praktisk erfaring innenfor så vel prosjektgjennomføring som forretnings- og produktutvikling.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne kunne utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Topic(s)

 • Prosjektledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Praktisk markedsanalyse
 • Utvikling av forretningsplan
 • Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

De "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Teaching Methods

Lectures
Project work
Tutoring

Teaching Methods (additional text)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en innovasjonsstudie  produsert i grupper på 2-4 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som omhandler både prosjektledelse og innovasjon (30%).

Begge deler må være bestått.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor 
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.

Re-sit examination

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Teaching Materials

 • Lucy Küng:  Strategig managment in the Media . Part 1 Strategic context, side 15-104. Sage. 978-1-4129-0313-4
 • Jens Barland: Fet av slanking, I Nytt på nett og brett. Side 193-214, Universitetsforlaget. 978-82-15-02074-7 *
 • Arne Krumsvik: Hvorfor er det så vanskelig å tjene penger på nettjournalistikk?, I Nytt på nett og brett. Side 55-69, Universitetsforlaget. 978-82-15-02074-7 *
 • Tanja Storsul og Arne Krumsvik: What is media innovation, in Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Side 13-28, Nordicom. 978-91-86523-65-7 *
 • Ture Scwebs og Helge Østbye: Media i samfunnet, Det norske mediesystemet, s 34-95, Det norske samlaget. 978-82-521-7015-3 *
 • Arne Krumsvik: Global og digital: Den nye medieøkonomien, I Medienes privilegier. Side 39-68, IJ-forlaget. 978-82-7147-347-1*
 • IRM: Prognose. Det norske reklamemarkedet 2013 - 2014**

* Blir tilgjengelig i eget kompendium

** Gjøres tilgjengelig av emneansvarlig