Introduction to palliative care
Study plans 2016-2017 - VIU8402 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

See Norwegian version

Topic(s)

See Norwegian version

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid,refleksjon, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Form(s) of Assessment

Home exam, see textarea

Form(s) of Assessment (additional text)

Individuell hjemmeeksamen

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

To interne sensorer

Re-sit examination

Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Coursework Requirements

See Norwegian version

Teaching Materials

See Norwegian version