Supply chains for Bioenergy - Resources and Features
2015-2016 - ENE2021 - 10 ECTS

On the basis of

ENE1021 Bioenergi grunnkurs

Expected learning outcomes

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en dypere forståelse av råstoffene innen bioenergi, foredling og energiomformingsegenskapene til disse.

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Topic(s)

 • Forsyningskjeder basert på råstoff av trevirke
 • Energiråstofftilgang
 • Råstoffutnyttelse
 • Driftsteknikk
 • Transport
 • Logistikk og miljøaspekter til ulike typer av bioenergianlegg
 • Oversiktlig orientering om energiomforming av biobrensler og oppgradering av biobrensler til foredlet brensel

Teaching Methods

Excurcions
Lectures
Group works
Net Support Learning
Mandatory assignments
Project work

Form(s) of Assessment

Oral exam, individually
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Muntlig eksamen (teller 60%)
 • Semesteroppgave/Prosjektoppgave (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av to eksterne sensorer

Re-sit examination

Ved stryk på semesteroppgave/prosjektoppgave gis ny oppgave.
Ved stryk på muntlig må ny eksamen avholdes.

Coursework Requirements

Innlevering av semesteroppgaver og presentasjon av disse.

Én ekskursjon/studiereise.

Teaching Materials

Bioenergi-till vad och hur mycket  (Engelsk eller Svensk versjon), Utgitt av Formas i Sverige.

Skogen – en växande energikälla.  Utgitt av SkogForsk, Uppsala, Sverige (Link)

Det henvises også til fordypningslitteratur utlagt i Fronter.

Additional information

Emnet undervises fra HiHm og ved uklarheter mellom denne emnebeskrivelse og emnebeskrivelsen til 6SU226 ved HiHm, gjelder 6SU226.