Strategic design
2015-2016 - IMT3950004 - 5 ECTS

Expected learning outcomes

The students shall after completion of the course have acquired a basic knowledge about branding and the development of strategic virtual identities for institutions and corporations, as well as operational knowledge about the development of corporate design programmes. The students shall also have acquired a critical understanding of the functions of brands in todays consumer society.

Topic(s)

- Marketing and design
- Branding and brand management
- Consumerism and brands
- Logos and trademarks
- Branding with type
- Corporate identity, visual identity, design programmes

Teaching Methods

Project work

Teaching Methods (additional text)

Individual assignment with formative-iterative assessment.

Form(s) of Assessment

Portfolio Assessment

Form(s) of Assessment (additional text)

Summative assessment at the end of the semester: Passed / failed. The project(s) may then be included in a portfolio for final summative graded assessment (with internal and external examiners) at the end of the third and final year (grades A-F).

Grading Scale

Pass/Failure

Coursework Requirements

Project(s)

Teaching Materials

 • Hem, Leif Egil og Nina M. Iversen (red.) (2004). Perspektiver på merkevareledelse. Bergen: Fagbokforlaget
 • Wheeler, Alina (2009). Designing brand identity: An essential guide for the whole branding team. New Jersey: John Wiley

Additional information

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et individuelt designprosjekt innen merkevarebygging, bedriftsprofilering eller eventprofilering. Designprosjektet inkluderer blant annet utvikling av en rekke designelementer og kommunikasjonflater (eksempelvis logo, visittkort, brevark, markedsføringsmateriell, årsrapport, emballasje, nettsted). I tillegg skal en enkel designmanual og en prosjektrapport utarbeides. Prosjektrapporten skal inneholde referanser til emnets læremidler og støtteliteratur. Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Adbusters, Communication Arts, Design Management Journal, Design Management Review, Kampanje, Kreativt Forum, Novum

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 658.57–, 658.82–, 741–, 745.2

Aktuell støttelitteratur:

 • Designmanualer for virksomheter i privat og offentlig sektor.
 • Airey, David (2009). Logo design love: A guide to creating iconic brand identities. Berkeley: New Riders
 • Anisdahl, Leif (2008). Logotype. Bryne: Stavanger Offset
 • Best, Kathryn (2006). Design management: Managing design strategy, process and implementation. Lausanne: AVA Publishing
 • Boylston, Scott (2009). Designing sustainable packaging. London: Laurence King
 • Chick, Anne and Paul Micklethwaite (2011). Design for sustainable change. Lausanne: AVA Publishing
 • Dietz, Kirsten and Jochen Rädeker (2004) .Geschäftsberichte […]: Finanzkommunikation als Imageträger. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • Dougherty, Brian (2008). Green graphic design.New York: Allworth Press
 • Farstad, Per og Birgit Helene Jevnaker (2010). Design i praksis: Designledelse og innovasjon. Oslo: Universitetsforlaget
 • Klein, Naomi (2001). [No logo]: med merkevareterroristene i siktet. Oslo: Forlaget Oktober

 • Millman, Debbie (2012). Brand bible: The complete guide to building, designing and sustaining brands. Beverly, Mass.: Rockport
 • Mollerup, Per (1989). Rationel brevdesign .København: Grafisk Litteratur
 • Mollerup, Per (1998). Marks of excellence: The history and taxonomy of trademarks. London: Phaidon
 • Morioka, Adams and Terry Stone (2008). Color design workbook: A real world guide to using color in graphic design. Beverly, Mass.: Rockport
 • Roberts, Lucienne (2006). Good: An introduction to ethics in graphic design. Lausanne: AVA Publishing
 • Rybakken, Bjørn (2004). Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forlag
 • Rögener, Stefan, Albert-Jan Pool and Ursula Packhäuser (1995). Branding with type. California: Adobe Press
 • Samuelsen, Bendik Meling; Adrian Peretz og Lars Erling Olsen (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
 • Stickdorn, Marc and Jacob Schneider (eds.) (2011). This is service design thinking. New Jersey: John Wiley