Wind and Hydro Power
2014-2015 - ENE2001 - 10 ECTS

On the basis of

 • ENE1031 Elektriske energisystem og fjernvarme
 • ENE1051 Vannkraftanlegg

Expected learning outcomes

Kunnskap:

Studenten skal kjenne til:

 • Regulering av vind og vannkraft
 • Vindforhold
 • Virkningsgrader
 • Vindteknikk
 • Vindteknologier med strømningsteknikk
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig

Generell kompetanse:
Studenten skal ha generell kunnskap om anvendelse av GIS og GIS-verktøy for kartlegging og utbygging av nye områder

Topic(s)

 • Regulering av vind og vannkraft
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig
 • Anvendelse av GIS i forhold til data oversikter for utbygging av nye områder
 • Vindteknologier med strømningsteknikk
 • Vindforhold
 • Virkningsgrader
 • Vindteknikk

Teaching Methods

Excurcions
Lectures
Exercises
Project work

Form(s) of Assessment

Other

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av intern sensor

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart