Statics
2014-2015 - BYG2221 - 10 ECTS

On the basis of

BYG1063 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

Expected learning outcomes

Knowledge:

 • Fundamental principles like equilibrium and elasticity. Basic notions.
 • Solve elementary problems of statics and stress-strain relations.

Skills:

 • The student will be able to solve simple problems of finding force reactions, moment and stresses.
 • The student will be able to solve problems generally by using symbols.

Topic(s)

 1. Combined stresses
 2. Shear center
 3. Virtual work
 4. Plasticity (yielding joints)
 5. The differential equation of a beam
 6. Torsion
 7. Strain analysis
 8. The criteria’s of Tresca and Von Mises
 9. The method of unit load
 10. Basic use of matrices to solve static problems

Teaching Methods

Lectures
Mandatory assignments

Teaching Methods (additional text)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. I tillegg finnes nettforelesninger i Fronter, som dekker noen av temaene.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. Og det kan eventuelt legges tilrette for veiledning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Form(s) of Assessment

Written exam, 5 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Internal examines

Re-sit examination

Next ordinary final exam.

Examination support

All written and printed material. Now communications calculator.

Coursework Requirements

Approx. 5 works of which 75 % must be accepted.

Teaching Materials

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Materials handled out by lectures.

Replacement course for

BYG2042 Statikk