Modelling of Energy Systems
2013-2014 - ENE3002 - 10 ECTS

On the basis of

 • ENE2001 Vind og vannkraft
 • ENE2011 Andre fornybare energiformer
 • ENE2021 Bioenergi forsyningskjeder - ressurser og egenskaper

Expected learning outcomes

Kunnskap:

 • Studenten skal kunne gjengi kunnskap om system og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Topic(s)

 • Systembegrep
 • Systemanalyse
 • Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
 • Modellering
 • Simulering/optimering

Teaching Methods

Project work

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Inntil 4 prosjektoppgaver

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Sensureres av interne sensorer

Re-sit examination

Neste gang emnet avavikles ordinært

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart.