Electrical Project
2013-2014 - ELE3391 - 10 ECTS

On the basis of

  • ELE1051 Elektronikk
  • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller ELE2141 Mikrokontrollere

Expected learning outcomes

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med å utføre et praktisk prosjektarbeid innen elektro. Dette prosjektarbeidet kan være design, konstruksjon og verifikasjon av et elektronisk system innenfor elektronikk (micro-data eller teleteknikk) eller en oppgave innenfor automasjon eller el-kraft.

Kunnskap:

  • Ha innsikt i hvordan et prosjektarbeid kan dokumenteres.

Ferdigheter:

  • Kunne benytte tidligere lært kunnskap for å løse en større prosjektoppgave.

Generell kompetanse:

  • Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid.
  • Kunne innhente nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet.
  • Kunne dokumentere et prosjektarbeid.
  • Kunne presentere prosjektarbeidet muntlig.

Topic(s)

  • Rapportskriving

Teaching Methods

Lectures
Group works
Project work

Form(s) of Assessment

Evaluation of Project(s)

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av to interne sensorer.

Re-sit examination

Prosjektet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Coursework Requirements

Innlevering av prosjektplan.

Muntlig presentasjon av prosjektet og oppnådde resultater.

Replacement course for

ELE3181 Elektronikk konstruksjon og ELE3191 Høgfrekvens konstruksjon