BIM for structural engineering
2013-2014 - BYG3271 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

 • BYG1261 Byggteknikk
 • BYG2251 Mekanikk

On the basis of

 • BYG2201 Materialer og konstruksjoner
 • BYG2212 Byggeprosjekt

Expected learning outcomes

The candidates will acquire:

 • basic knowledge and skills in the use of the program Revit Structure 2014
 • basic knowledge and skills of intelligent modeling and digital data flow
 • understanding of cooperation in BIM projects

Topic(s)

 1. Projeksjon, perspektiv, tegningskonvensjoner og tegningsforståelse
 2. Intelligent modellering: Prinsipper, definisjoner og begreper
 3. Origo og stedfesting
 4. Modellering av fysiske bæresystemer vha. Revit Structure 2014
 5. Parametrisk design og element-hierarkiet (familier, typer m.m.) i Revit Structure 2014
 6. Armeringsmodellering vha. Revit Structure 2014
 7. Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure 2014
 8. Modellering av belastning og analyse
 9. Dataformater og (norske) objektsbiblioteker
 10. Samhandling - betydning, dataprogrammer og metoder
 11. Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser

Teaching Methods

E-learning
Net Support Learning
Exercises
Project work
Tutoring

Teaching Methods (additional text)

Emnet tilrettelegges både for campusstudenter og nettbasert, med tanke på fleksibel ingeniørutdanning.

Form(s) of Assessment

Home exam, 12 hours
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Two projects, overall assessment, counting 65%
 • Home exam, counting 35%
 • All three parts must be passed to pass the course

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor

Re-sit examination

Ikke beståtte prosjekter må leveres på nytt. Ny innlevering kan tidligst skje 6 måneder etter innleveringsfristen for siste prosjekt i emnet.

Ordinær kontinuasjon av hjemmeeksamen.

Coursework Requirements

1-2 obligatoriske innleveringer

Teaching Materials

 • http://www.autodesk.cadlearning.com/moodle/ - Det forventes at studentene betaler 100 dollar og dermed får adgang til alle videoene her.
 • ”BIM Handbook – A Guide to Building Information Modeling – for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors” av Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks og Kathleen Liston, Wiley, 2011.
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Notater på nett (Wikispaces) og noen nettforelesninger

Støttelitteratur:

 • Autodesk Education Community (students.autodesk.com)
 • "Lär dig Revit Structure 2014 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center. (Forventes utgitt mai 2013)

Replacement course for

BYG2191 BuildingSMART

Additional information

Emnets faglige innhold sammenfaller delvis med emnet BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering i årsstudiet BuildingSMART (Intelligent modellering)". HiG godkjenner derfor ikke at emnet velges i kombinasjon med dette emnet.