Renewable energy
2012-2013 - TØL1021 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

After completing the course the student should have broad knowledge of various renewable energy and get to know the status of research and development. Students will further apply scientific knowledge to practical and theoretical issues. It is expected that the student should be able to convey key subject matter in writing and orally.

Topic(s)

 • Today's energy system: energy balance, energy markets, policies, Nordic perspective
 • System Analysis
 • hydropower
 • bioenergy
 • solar energy
 • Wind Power
 • Ocean energy
 • Geothermal energy

Teaching Methods

Lectures
Exercises

Teaching Methods (additional text)

studiebesøk

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av interne sensorer

Re-sit examination

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.

Ved kontinuasjon av prosjektoppgave vil ny oppgave tildeles og gjennomføres med tilsvarende tidsfrist som opprinnelig prosjektoppgave, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Examination support

 • Godkjent kalkulator
 • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget) ISBN 82-562-2483-5.
 • Eget formelark vil bli utdelt med eksamenssett ved behov.

Coursework Requirements

 • 2 obligatoriske studiebesøk

Teaching Materials

 • Godfrey Boyle, “ Renewable Energy, Power for a sustainable future”, 2004, Oxford University

Press, in association with The Open University.

 • David Mackay, “Sustainable Energy – without the hot air” (http://www.withouthotair.com/)
 • Bioenergi Miljø, Teknikk og Marked, Energigården 2005, ISBN 82-995884-0-5