In depth project
2012-2013 - K1167 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

Emnet krever at fire emner i Nettpedagogikkstudiet, derav K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring er gjennomført og bestått.

Expected learning outcomes

Studenten skal være i stand til å vise kunnskaper og ferdigheter i planlegging, utvkling og gjennomføring av gode læringsaktiviteter der internett er aktivt i bruk, tilpasset en bestemt målgruppe.

Studenten skal vise evne til kritisk refleksjon rundt eget utviklingsarbeid.

Topic(s)

Utvikle et nettbasert, pedagogisk opplegg, tilpasset en angitt målgruppe.
Kritisk drøfting og refleksjon rundt fordypningsoppgavens valg av mål, innhold, rammefaktorer, arbeidsmåter, vurdering, målgruppe. Dette skal begrunnes med henvisninger til obligatorisk og selvvalgt litteratur.

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

  • Utvikling av nettbasert kurs- eller læringsmateriell som publiseres på nett.
  • Utarbeide en prosjektrapport.
  • Skriving av refleksjonsnotat på egen læringsprosess i hele studiet.
  • Veiledning tilbys som felles webkonferanser underveis.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern+ekstern sensor

Teaching Materials

Se egen pensumliste for hele studiet.