Animation techniques
2012-2013 - K1163 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Expected learning outcomes

Etter fullført emne skal studenten

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om animasjonsteknikk og -historikk
 • kunne planlegge og produsere enkle animasjonsfilmer til bruk i undervisning.

Topic(s)

 • Teori om animasjon
  • Historikk
  • Generell innsikt i ulike typer teknikker
 • Praktisk arbeid med utvalgte animasjonsteknikker
 • Gjennomgang av produksjonsverktøy

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Studenten lager filmsnutter for tre av animasjonsteknikkene som blir behandlet og avslutter med en valgfri animasjonsfilm som settes i en pedagogisk sammenheng. I tillegg leveres refleksjonsnotater til alle innleveringsoppgavene.

Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Studenten skal produsere en animasjonsfilm til bruk i egen undervisning.
 • Refleksjonsnotat på produksjonsprosess og egen læring, minimum to sider.

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Intern sensor

Coursework Requirements

Deltakelse i veiledning via nett innenfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske oppgaver
• Deltakelse på veiledning via webkonferanse
Obligatoriske oppgaver:
Det gis 3 oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent. Refleksjonsnotat skal leveres til hver av disse.
Deltakelse på veiledning :
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Veiledningene avsluttes med at studenten skriver et kort refleksjonsnotat på ca en side. Minimum to veiledninger på nett.
Alle elementer må være godkjent.

Teaching Materials

Se egen pensumliste for hele studiet.

Additional information

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Det kreves noe kunnskap i bruk av enten foto-, web- eller videokamera. Tilgang på minst én av de nevnte kameratypene.

Software: Studenten må selv skaffe nødvendig programvare for produksjon av animasjonsfilmer.

Hardware: Studenten må ha tilgang til videokamera med "frame rec" eller digitalt fotoapparat.