Energy Project Course
2012-2013 - ENE1071 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

Studenten skal etter gjennomført emne ha gode ferdigheter i gjennomføring av prosjekter og med kunnskaper innen energimerking, energikartlegging og sertifisering.

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om energimerking, energikartlegging og sertifisering

Ferdigheter:

 • skal kunne delta i gjennomføring av prosjekter

Generell kompetanse:

 • I fremføring og rapportskriving

Topic(s)

 • Energimerking av hus
 • Energikartlegging
 • Sertifisering (grønn kraft):
  • SFC
  • Miljøsertifisering
  • ISO 14001

Teaching Methods

Lectures
Exercises

Teaching Methods (additional text)

Ressursforelesninger og prosjekter som skal dekke emnets temaer

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Prosjekter teller 50%.
 • Skriftlig eksamen teller 50%.
 • Begge deler må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

En intern sensor.

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen. For prosjekt må nytt prosjekt gjøres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart.