Electrical Energy Systems and District Heating
2012-2013 - ENE1031 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.

Studenten skal kjenne oppbygningen av fjernvarmenett.

Kunnskap:

 • Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.
 • Kjenne til hvordan et fjernvarmenett er bygd opp
 • Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse

Ferdigheter:

 • Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
 • Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
 • Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme.

Topic(s)

 • Effekt og energi
 • Belastningstyper
 • Års og døgnvariasjoner
 • Brukstid for last
 • Brukstid for tap
 • Velander koeffisienter
 • Elnett og fjernvarmenettet sin oppbygning og infrastruktur
 • Vannbåren varme:
  • Vannbåren varme og energifleksibilitet
  • Energitransport med vann
  • Distribusjonssystemer for fjernvarme
  • Mengderegulerte varmesystemer
  • Rørnett for fjernvarmedistribusjon
  • Abonnement systemer for fjernvarme
  • Konsekvenser ved valg av tur- og returtemperaturer
  • Pumper og pumpesystemer
  • Sikkerhetssystemer ved vannbåren varme

Teaching Methods

Lectures
Project work

Teaching Methods (additional text)

Forelesning og case (case tar utgangspunkt i Bacheloroppgave levert våren 2012 om Martodden på Hamar, et case med både fjernvarme og strømutbygging)

Studiebesøk til et fjernvarmeanlegg og en transformatorstasjon

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Sensureres av to interne sensorer

Re-sit examination

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.  Ved ikke godkjent prosjekt må et annet prosjekt gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Coursework Requirements

Obligatoriske studiebesøk, anslagsvis 2 stk..

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart