Properties of materials and structural design
2012-2013 - BYG2201 - 10 ECTS

On the basis of

BYG1062 Mekanikk

Expected learning outcomes

Knowledge:

  • After having completed the subject the student shall be able to repeat, explain and analysis stress- and strain relations in concrete, steel and wood. In addition he will acquire a clear view of other basic properties of those materials.
  • After having completed the subject the student should be able to design simple components in concrete, steel and wood in accordance with the euro-codes (NS-EN).

Skills:

  • After having completed the subject the student should be able to explain the basic material properties of concrete, steel and wood.
  • After having completed the subject the student should be able to utilize the euro-code (NS-EN) satisfactorily within the area of the subject.

General competence:

  • After having completed the course the student should be able to communicate with regard to materials and structural design.

Topic(s)

  • Basic material properties of concrete, steel and wood: stresses, strain, modules of elasticity, and shear, climatic effects and characteristic strength.
  • Structural concrete design, cracks, deflection and anchorage of reinforcing bars.
  • Structural wood design of beams for moment, shear, lateral buckling and deflection. Structural wood design of columns for axial and lateral load.
  • Structural steel design of beams and columns. Classifications of cross sections.

Teaching Methods

Lectures
Mandatory assignments

Teaching Methods (additional text)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider, og det kan eventuelt legges til rette for veiledning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Form(s) of Assessment

Written exam, 5 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

The final exam counts 100 %.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Internal examiner

Re-sit examination

Next ordinary final exam.

Examination support

All written and printed material. Now communications calculator.

Coursework Requirements

Approx. 5 works of which 75 % must be accepted.

Teaching Materials

- Betongkonstruksjoner - Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2(NS-EN 1992-1-1), Svein I. Sørensen, Tapir
- Dimensjonering av stålkonstruksjoner, 2. utg., Per Kr. Larsen, Tapir
- Trekonstruksjoner - Beregning og dimensjonering, John Eie, nki (NB! Dekker ikke hele pensum)
- Norsk standard NS-EN 1992-1-1, Prosjektering av betongkonstruksjoner
- Norsk standard NS-EN 1993-1-1, Prosjektering av stålkonstruksjoner
- Norsk standard NS-EN 1995-1-1, Prosjektering av trekonstruksjoner
- Forelesningsnotater for betong-, stål- og trekonstruksjoner.
De nevnte norske standardene er fritt tilgjengelig på web via HiG sine nettsider.

Replacement course for

BYG2052 Structural design 1