Introduction to networking Level I
2012-2013 - VIU8321 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

The student has acquired fundamental knowledge and skill in using ICT as an aid to their own studies and learning process
The student has a foundation for improving their ability for systematic reflection regarding theoretical knowledge and experience in clinical practice

The student has devloped a personal and conscious relationship to written communication

The student has insight into the programs work-, learning- and assessment forms.

The student has an understading for the programs basic ideas.

Topic(s)

Student anno 2009, rights and obligations
Introduction of ICT (Classfronter)
Relational competence
Network meetings
Network dialogues
Reflection processes
Salutogenesis
Positive psycholog

Teaching Methods

Lectures
Group works
E-learning
Mandatory assignments
Reflection
Tutoring

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Group-based semesterpaper

Grading Scale

Pass/Failure

Coursework Requirements

Learning plan
Autobiography
Knowledge log 1
Practice log 1
Project log 1
Discussion contribution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
Written comments to the other groups' semester paper.

Teaching Materials

Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brottveit, Å. (2002) På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdres kommuner. Diaforsk rapport 1/2002.
Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Valdres-Gjøvik prosjektet (2006) Bruk av nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform i ambulant virksomhet. Prosjektrapport.
Valdresprosjektet (2002) Nettverksmøtet. Prosjektrapport.
Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. & Eriksen, L. H. (in press) Veileder for nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget.
Seikkula, J. (2000) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlag.
Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
Eliassen, H. & Seikkula, J. (red.) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Antonovsky, A. (1999) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.
Seligman, M. (2007) Ekte lykke: Den nye positive psykologien. Sandvika: Kaleidoskop.