Practical fundamental photography
2012-2013 - IMT1411 - 5 ECTS

Expected learning outcomes

.

Topic(s)

.

Teaching Methods

Lectures
Laboratory work
Project work
Reflection

Form(s) of Assessment

Portfolio Assessment
Written exam, 3 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

Additional information

  • "Digital Fotografi i Praksis" av Magnar Fjørtoft (4. utgave, Abrakadabra forlag).
  • Artikler fra internett
  • I tillegg kommer valgfri støttelitteratur på biblioteket