Specialization Course
2011-2012 - IMT5361 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

  • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer
  • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Expected learning outcomes

  • Studenten har utviklet en dypere kunnskap i et valgt emne/område relevant for arbeidet med masteroppgaven.
  • Studenten kjenner til forskningsfronten i et valgt område av brukersentrert mediedesign.
  • Studenten kan analysere eksisterende teorier, metoder og nyvinninger på området.
  • Studenten kan drøfte review litteratur på området.
  • Studenten kan kommunisere akademiske tema, analyser og konklusjoner både muntlig og skriftlig

Topic(s)

Emnets tema velges i samråd med veileder 

Teaching Methods

Lectures
Project work
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Oral exam, individually
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

  • Prosjekt, vurderes på bakgrunn av prosjektrapporten (40%)
  • Muntlig eksamen (60%)
  • Begge deler må være bestått

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

To interne sensorer

Re-sit examination

Ved neste ordinære eksamen

Coursework Requirements

Studentene må lese et selvvalgt pensum med teoristoff som vil støtte arbeidet med mastergradsoppgaven. Dette pensumet velges i samråd med veileder og godkjennes også av han eller henne.