Usability Methods
2011-2012 - IMT5341 - 10 ECTS

On the basis of

IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer

IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Expected learning outcomes

Kunnskaper /Ferdigheter

 • Studenten skal ha praktisk og teoretisk kunnskap om metoder som benyttes for å gi produkter høy brukskvalitet.
 • Studenten er i stand til å drøfte akademiske problemstillinger og betraktninger omkring temaet brukskvalitet.

Ferdigheter og generell kompetanse

 • Studenten kan initiere, lede og utføre brukskvalitetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Topic(s)

 • Brukersentrert design: ideologi og begreper
 • Brukermedvirkning
 • Brukskvalitetsarbeidets livssyklus
 • Formativ-iterativ brukertesting
 • Standarder og retningslinjer for brukskvalitetsarbeid
 • Scenariometodikk
 • Brukerrepresentasjoner: utvikling av personas
 • Oppgave- og aktivitetsanalyse
 • Heuristisk evaluering
 • Brukskvalitetstesting i laboratorium

Teaching Methods

Lectures
Group works
Laboratory work
Project work
Meeting(s)/Seminar(s)

Form(s) of Assessment

Written exam, 3 hours
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Evaluering av sluttrapport fra prosjektarbeid (teller 40%) og skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%). Begge deler må bestås. 

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

2 interne sensorer

Re-sit examination

Ved neste ordinær eksamen

Coursework Requirements

Aktiv deltakelse ved gjennomføring av to praktiske gruppeoppgaver (hvorav minst en gjennomføres i skolens laboratorium for universell utforming).

Muntlig framføring.

Teaching Materials

 • Duchowski, Andrew T. ( 2007). Eye tracking methodology: Theory and practice . London: Springer
 • Lazar, Jonathan, ed. (2007). Universal usability: Designing computer interfaces for diverse user populations . Chichester: John Wiley
 • Lazar, Jonathan et al. (2010). Research methods in human-computer interaction . Chichester: John Wiley

Med forbehold; oppdatert litteraturliste for vårsemester pr nov 2011

Additional information

Noe overlapping med IMT4421 Vitenskapelig metoder og IMT4601 Research Project Planning. Deler av undervisning kan samordnes med disse emnene.