Branding
2010-2011 - SMF1261 - 5 ECTS

Expected learning outcomes

Give the students understanding for the branding prosess.

Topic(s)

Branding in a strategic and operative perspective
- Brand equity
- Brand strategy
- Private brands
- Crises

Teaching Methods

Lectures
Group works

Form(s) of Assessment

Written exam, 4 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

Coursework Requirements

.

Teaching Materials

Brand Management: a theoretical and practical approach, Rik Riezebos, Bas Kist and Gert Koostra, Financial Times/Prentice Hall 2003, ISBN: 0-273-65505-3

Perspektiver på merkevareledelse, Leif Hem og Nina M. Iversen, Fagbokforlaget 2004, ISBN 82-450-0116-7

Utdelte artikler

Anbefalt litteratur:
No Logo, Naomi Klein, Forlaget Oktober 2002, ISBN: 82-495-0112-8

BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av alle fem sanser: Berøring, lukt, smak, hørsel og syn, Martin Lindstrom og Philip Kotler, Damm Forlag 2005, ISBN: 82-04-11025-1