Video production for e-learning
2010-2011 - K1162 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Expected learning outcomes

Studenten skal være i stand til å velge pedagogisk hensiktsmessige videoproduksjonsmetoder for læring via nett.
Studenten skal også kunne planlegge og gjennomføre videoproduksjon fra idé til ferdig resultat.

Topic(s)

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av videoproduksjon for nettbasert læring. Emnet tar for seg forskjellige videoproduksjonsmetoder fra videoopptak på dataskjerm til videoopptak ute i felt. Studenten får også en første innføring i videoredigering og publisering for nett.

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Emnet gjennomføres nettbasert. Studenten velger selv et prosjekt det skal produseres video for, og alle innleveringene skal være knyttet til konkrete behov i dette prosjektet. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og at de omtalte produksjonsmetodene for video prøves ut i eget selvvalgt prosjekt.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Dokumentasjon av videoer for selvvalgt prosjekt. Dokumentasjonen skal bestå av:
• Kursbeskrivelse for selvvalgt prosjekt.
• Som en del av prosjektet skal alle fire videoinnleveringene være anvendt.
• Refleksjonsnotat på egen læringsprosess, minimum 1 side
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Intern sensor

Coursework Requirements

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 4 oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning via webkonferanse :
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg i forum og webkonferanse.

Teaching Materials

Se egen pensumliste for hele studiet

Additional information

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Studenten må ha tilgang til videokamera (HDV/DV eller for opptak på minnekort) og nødvendig programvare for redigering.