Building Project Management
2010-2011 - BYG3171 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

The students will have adequate knowledge of main principles in juridical issues concerning project management and the building process.

Topic(s)

- Managing building projects
- Laws related to the building process
- The building process
- Contracts

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Individual works, Project, group

Form(s) of Assessment

Home exam, 12 hours

Form(s) of Assessment (additional text)

Portefolio

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Three intern examination judges.

Teaching Materials

Westhagen. Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank. Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS

Asmund Petersen: Veiledning til plan- og bygningsloven (utdrag)

Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett , Universitetsforlaget, ISBN 82-00-45237-9

Carl Wilhelm Tyrén: Plan- og bygningsloven - håndbok for profesjonelle byggere 2003 ISBN 82-8021-028-8

Lovdata (2006). Forvaltningsloven . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Bustadoppføringslova . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Byggherreforskriften . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Kontraktsstandarden NS8405