Verkstedteknisk Automatisering
2009-2010 - ELE3241 - 10 ECTS

Expected learning outcomes

Studenten skal gjennom emnet få en bred teoretisk og praktisk innsikt i avansert produksjonsteknologi med høg automatiseringsgrad basert på PLS, CNC bearbeidingsmaskiner, produksjonsceller, industriroboter og dataintegrert produksjon.

Topic(s)

 • PLS
 • Skjermbasert styring og overvåking
 • lndustrirobotens oppbygging:
  -Styresystem
  -Programmering
  -Tilleggsutstyr ved produksjonsautomatsering
  -Prosjektering med robotinstallasjoner
  -Produkttilpasning
  -Datamaskinintegrert tilvirkning

Teaching Methods

Lectures
Group works
Laboratory work

Form(s) of Assessment

Written exam, 5 hours

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Rettes av emnelærer(e)

Re-sit examination

Ordinær kontinuasjon

Coursework Requirements

67% av øvingsoppgavene må være godkjent.
Antall oppgis ved semseterstart.

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart