Leading network meetings Level I/II
2009-2010 - VIU8371 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

• Able to identify and analyse processes in network meetings
• Understand the importance of language and conversation for interaction in therapy
• Assess theory and method in a critical and consciensious manner
• Explicate ethical assessments and choices for one self and others
• Se ones professional activity in a social context
• Carry out and lead network meetings in a consciensious and trustworthy manner
• Reflect over and develop ones own manner of work

Topic(s)

• Emotion-focused therapy
• Mentalisation
• Dialectical behavioral therapy
• Mindfulness
• Ethics
• Development as therapist

Teaching Methods

Lectures
Group works
E-learning
Mandatory assignments
Practicum
Project work
Reflection
Meeting(s)/Seminar(s)
Tutoring

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

• Group-based final exam paper (counts 50%)
• Poster and poster presentation (counts 10%)
• Portfolio (counts 40%)

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

External+internal examiner

Coursework Requirements

• Practice log 6 and 7
• Knowledge log 5
• Project log 5
• Discussion contribution 25, 26, 27, 28,29, 30, 31 and 32
• Egenvurdering

Teaching Materials

• Eliot, R. et al. (2004) Learning Emotion-Focused Therapy. Washington, DC: APA.
• Grelland, H. H. (2005) Følelsenes filosofi. Oslo: Abstrakt.
• Johnsen, A., Sundet, R. & Torsteinsson, V. W. (2000) Samspill og selvopplevelse: Nye veier i relasjonsorienterte terapier. Oslo: Tano Aschehoug, 2000.
• Bateman, A. & Fonagy, P. (2007) Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. Oslo: Arneberg.
• Kåver, A. (2005) Å leve et liv, ikke vinne en krig: Om akseptering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2005) Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Nilsonne, Å. (2005) Hvem bestemmer i ditt liv? Om oppmerksomt nærvær. Oslo: Gyldendal Akademisk
• Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2008) Å leve livet sammen. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Mace, C. (2008) Mindfulness and Mental Health: Therapy, Theory and Science. London: Routledge.
• Bøe, T. D. & Thomassen, A. (2007) Fra psykiatri til psykisk helsearbeid: Om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo: Universitetsforlaget.
• Eide, S., et al (red.) (2008) Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
• Eide, T. & Aadland, A. (2008) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget.
• Moore, T. (2005) Nattseilas: Om å navigere i livets mørke netter. Oslo: Cappelen.
• Schibbye, A.-L L. (2006) Livsbevissthet: Om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget.
• Yalom, I. (2003) Terapiens gave: Åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter. Oslo: Pax.