Introduction to networking Level 1/2
2009-2010 - VIU8341 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

 • The student has acquired fundamental knowledge and skill in using ICT as an aid to their own studies and learning process
 • The student has a foundation for improving their ability for systematic reflection regarding theoretical knowledge and experience in clinical practice
 • The student has devloped a personal and conscious relationship to written communication
 • The student has insight into the programs work-, learning- and assessment forms.
 • The student has an understading for the programs basic ideas.

Topic(s)

 • Student anno 2009, rights and obligations
 • Introduction of ICT (Classfronter)
 • Relational competence
 • Network meetings
 • Network dialogues
 • Reflection processes
 • Salutogenesis
 • Positive psychology

Teaching Methods

Lectures
Group works
E-learning
Mandatory assignments
Practicum
Project work
Reflection
Meeting(s)/Seminar(s)
Tutoring

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Group-based project idea presentation

Grading Scale

Pass/Failure

External/internal examiner

Internal examiner

Coursework Requirements

 • Learning plan
 • Autobiography
 • Knowledge log 1
 • Practice log 1
 • Project log 1
 • Discussion contribution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
 • Written comments to the other groups' semester paper.

Teaching Materials

• Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Brottveit, Å. (2002) På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdres kommuner. Diaforsk rapport 1/2002.
• Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. (2. utg.). Oslo: Universitetsflgt.
• Valdres-Gjøvik prosjektet (2006) Bruk av nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform i ambulant virksomhet. Prosjektrapport.
• Valdresprosjektet (2002) Nettverksmøtet. Prosjektrapport.
• Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. & Eriksen, L. H. (in press) Veileder for nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget.
• Seikkula, J. (2000) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
• Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlag.
• Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
• Eliassen, H. & Seikkula, J. (red) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
• Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Antonovsky, A. (1999) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.
• Seligman, M. (2007) Ekte lykke: Den nye positive psykologien. Sandvika: Kaleidoskop.