”Hva er sykdom?” belyst gjennom sentrale emner innen vitenskapsteori, etikk og språkfilosofi.
- K1123 - 5 ECTS

Prerequisite(s)

Bachelorgrad eller tilsvarende

Expected learning outcomes

Obtain knowledge about conceptual challenges in modern health care and ability to analyze them

Topic(s)

Realism versus anti-realism
Rationalism versus empiricism
Causality
Semantics
Phenomenology
Pragmatism

Teaching Methods

Lectures

Teaching Methods (additional text)

Alternativt til forelesninger kan kandidaten lese en tekst og besvare spørsmål og kommentere denne.

Form(s) of Assessment

Other

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)