Digital produktion systems II
- IMT3481 - 10 ECTS

On the basis of

IMT1071 - Multimedia produktion
IMT3151 - Digitale produkstion systems I

Expected learning outcomes

Etter fullført emne skal studentene skal ha innsikt i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler. De skal også beherske bruk av medieelementer og produksjoner i videomediert kommunikasjon samt i sammenheng med dynamiske publiseringer.

Topic(s)

Streaming, publishing on demand
Produkstion of DVD
Videomediated kommunikation
Multi camera produktions
Multi channel sound systems

Teaching Methods

Lectures
Group works
Laboratory work
Mandatory assignments
Project work
Tutoring

Form(s) of Assessment

Written exam, 3 hours
Evaluation of Project(s)

Form(s) of Assessment (additional text)

Written exam: 40%.
Projects: 60%.
Both parts must be passed.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Internal, external for quality assurance of examination paper.

Re-sit examination

Written exam only.

Examination support

None.

Coursework Requirements

Mandatory tasks and milestones connected to project must be delivered within deadline and passed to get access to examination.

Teaching Materials

Oppgis ved semesterstart.

Additional information

Emnelærer er ikke på plass, det er derfor ønskelig at det blir gitt mulighet til revisjon på et senere tidspunkt.