Building constructions
- BYG1231 - 15 ECTS

Expected learning outcomes

In this course the students will achieve basic knowledge about building structures and how to design buildings according to energy saving, moisture, acoustics and fire protection.

Topic(s)

- Data Assisted Constructions
- Moisture
- Acoustic
- Calculating Energy flow in building constructions
- Enviromental issues
- Fire protection design

Teaching Methods

Other

Teaching Methods (additional text)

Individual and group work. Netbased learning.

Form(s) of Assessment

Other

Form(s) of Assessment (additional text)

Portefolio.

Arbeidsmappa skal inneholde følgende arbeider:

  • 1 refleksjonslogg fra læring på byggeplass
  • 1 gruppebasert prosjektoppgave
  • 5 individuelle arbeider

Fra arbeidsmappa skal det velges ut tre arbeider som skal overføres visningsmappa. Studenten velger selv to av disse arbeidene, mens faglærer velger det siste.

Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av alle arbeider i visningsmappa.

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

Intern sensor vurderer et utvalg på 10 % av alle besvarelser.

Teaching Materials

Espedal, Knut Jonas (2004): Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.
Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt.

Replacement course for

BYG2121-Husbyggingsteknikk, BYG1191-Byggingeniør intro