Prosjekt helsefremmende og forebyggende arbeid
- SPL3012 - 10 ECTS

Prerequisite(s)

 • NYSPL1002
 • NYSPL1011
 • SPL1031
 • NYVPK2001
 • NYVPM2001
 • NYVPP2001

On the basis of

Previous teaching and litterature in social science.

Expected learning outcomes

Studenten:

 • kan vise samfunnsvitenskaplige emners relevans for sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå og i sykepleierens profesjon
 • benytter kommunikasjon for å oppnå resultater gjennom samarbeid i grupper
 • kan anvende teoretisk og metodisk kunnskap om helsefrmmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
 • kan forklare organsiering av helsefremmende og forebyggende arbeid på ulike nivåer og anvender lovgrunnlaget
 • kan anvende vitenskapsteori og metode
 • kan anvende prosjekt som metode og deltar i gjennomføring av framlegg med vekt på pedaogiske metoder

Topic(s)

The student must:
- Acquire insight in social science related to the nurse's role in health care and communities. See curriculum for study unit 3.
- Demonstrate communication skills and obtain outcomes through cooperation in groups.
Health promoting and preventive work:
- concepts
- scientific theory
- scientific methods
Teaching, tutoring and pedagogic.

Planning, organization and prioritation of health services.Health promotion and community care.

Teaching Methods

Lectures
Project work
Tutoring

Teaching Methods (additional text)

3-5 students in each group. Tutoring in groups.

Form(s) of Assessment

Oral presentation
Evaluation of Project(s)

Grading Scale

Alphabetical Scale, A(best) – F (fail)

External/internal examiner

To internal examiners.

Re-sit examination

Ordinary

Teaching Materials

See curriculum for study unit 3

Replacement course for

SPL3011 og SPL1021 from 2009/2010